Ana içeriğe atla

İş Ayakkabısı

İş ayakkabısı, ağır parça ve sivri cisimlerin çok olduğu yerlerde çalışanları sivri cisim batmasın, parça düşmesi ve sıkışmalara karşı veya elektrik enerjisi ile teması anında toprak direncini artırarak kazaların etkisini azaltmaya yarayan iş yerlerinde çalışanların ayak güvenliğini sağlamak için kullandıkları koruyucu bir donanımdır. İnşaat, maden, elektrik işleri, metal sanayi, depo, atölyeler vb. alanlarda kullanılması zorunlu olan donanımlardır. Kişinin çalışma şekline göre iş ayakkabısı, botu ya da iş çizmesi şeklinde kullanımları sağlanabilir.

İş ayakkabısı seçimi, değerlendirmesinde Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği mevzuat açısından iş ayakkabılarının nasıl üretileceğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve nasıl seçileceğini tarif etmektedir.

-

Hijyen Ayakkabısı